วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 บริษัท จัน ชนา จำกัด (คุณชนิตา เทพนิมิตร) มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน มูลค่า 750,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี