วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คุณพรเพ็ญ รัศมีธรรมวงศ์ มอบแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 3 แกลลอน และ แกลลอนเปล่า 1 ใบ ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ