วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 คุณชาญชัย ปิยวัชรวิจิตร บริจาคเตียงผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ +โต๊ะคร่อมเตียงระบบโช้คอัพ จำนวน 3 ชุด ,ชุด PPE กันเชื้อโรค จำนวน 50 ชุด ,โทรศัพท์มือถือ+ซิมเน็ตรายปี จำนวน 5 เครื่อง และน้ำหวาน จำนวน 50 ขวด ขนมโรตี 30 กล่อง มอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี