วันที่ 11 มิถุนายน 2564 บริษัทเล็ทส์ดีไซน์ จำกัด บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ PAPR จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี