วันที่ 11 มิถุนายน 2564 คุณสุนทรี รัชโน นำเบเกอรี่มาบริจาค จำนวน 40 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี