วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 หน่วยงาน วปอ. บริจาคแซนวิชแฮมชีส จำนวน 125 ชิ้น  ให้กับบุคลากรการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี