วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ร้านลาบลุงหนวด บริจาคอาหาร จำนวน 50 กล่อง มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี