วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 พระครูวัดตะเคียน ได้บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 300 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี