วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 บริษัทโตชิบา ประเทศไทย จำกัด บริจาคน้ำสมุนไพร จำนวน 100 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี