วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คุณอรทัย บริจาคผลไม้ ส้ม จำนวน 3 ลัง ,นมกล่องไวตามิ้ลค์ และ นมกล่องแลคตาซอย จำนวน 7 ลัง ,น้ำดื่ม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี