วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คุณสมชาย อัครลาวัณย์ และครอบครัว ได้นำข้าวกล่อง และผลไม้ จำนวน 50 ชุด มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี