วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี