วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กองทุนภูรีพัฒน์ ,กลุ่มแตะมือต่อใจ บาย แม่บัว ,กลุ่มครอบครัวตัวหนังสือ ,ผู้ปกครองโรงเรียนเพลินพัฒนา ,ผู้ปกครอง มศว.ประสานมิตร ,ผู้ปกครองสาธิตพัฒนา ร่วมกันบริจาค Overbed กระติกน้ำร้อน เครื่องกดน้ำร้อน-เย็น และชุด PPE