วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กลุ่มสมาชิกและผองเพื่อน มัณฑนาปิ่นเกล้า-พระราม 5 ไม่เอากรรม(เผด็จ)การ มอบเตียงผู้ป่วย 3 ไกไฟฟ้า(ปีกนก) จำนวน 2 เตียง มูลค่า 72,118 บาท ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี