‘วันที่ 10 มิถุนายน 2564 บริษัทนาโนไอเดียเฮ้าส์ จำกัด บริจาคน้ำดื่มแบบขวด จำนวน 20 แพ็ค และเครื่องสแกนบาร์โค๊ด จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี