วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 คุณคนึงนิตย์ บวรอารักษ์ และครอบครัว, คุณธารทิพย์ งามเมือง และครอบครัว, คุณยศวี แสนชัยศิลป์ และครอบครัว, คุณสุขฤทัย จั่นนิลลา, คุณไพรจิตร ยอดแก้ว บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี