วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ร้านก๋วยจั๊บ(เจ้เกียง) วัดพระพิเรนทร์ 2502 นำก๋วยจั๊บน้ำใส จำนวน 200 ถ้วย ปรุงสดใหม่ ร้อนๆ มาบริการเสริฟให้ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี