วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มอบหน้ากาก N95 จำนวน 150 ชิ้น และหน้ากากอนามัย จำนวน 400 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี