วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณศิรเมศร์  สุขกุลวรเศรษฐ์ และ คุณปุณยวีร์  สุขกุลวรเศรษฐ์ ได้นำหน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี