วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณนฤมล บัวอุทัย จาก ร้านมาลองแด๊ก ปากเกร็ด ได้นำน้ำผลไม้และชานม รวม จำนวน 60 ขวด และ เจลแอลกอฮอร์ชนิดหลอด จำนวน 2 ลัง มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี