วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเพื่อน ๆ คุณสมปอง ขุนกอง และกลุ่มเพื่อน ๆ คุณนก (FC นุ๊กปาย กลุ่มบ้านไม่พูดดังฯ) บริจาคน้ำดื่ม และเครื่องสแกนอุณหภูมิอินฟาเรต ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี