วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 “ครอบครัวชาญชลยุทธ และครอบครัวสมิตปัญญา” บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง และน้ำส้ม จำนวน 200 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี