การรับประทานอาหารรสจัด เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด มากจนเกินไป ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัว และยังเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

1. เลือกวัตถุดิบสดใหม่ เพราะจะมีรสชาติอร่อย โดยไม่ต้องปรุงเพิ่ม

2. กินสดๆ ดีกว่า เพราะอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อย จะยังคงสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายไว้ได้มากที่สุด

3. ชิมก่อนปรุง เพื่อป้องกันไม่ให้เติมเครื่องปรุง เช่น น้ำปลา น้ำตาลมากเกินไป

4. ดื่มน้ำเปล่าปรับการรับรส อย่างน้อยวันละ 1.5 ลิตร เพื่อไม่ให้ติดรสหวาน หันมาเลือกดื่มน้ำเปล่าที่ไม่ให้พลังงานแทนน้ำหวาน น้ำอัดลม น้ำผลไม้ และกาแฟ ชา ซึ่งเติมน้ำตาลที่ให้พลังงานสูง

5. เลือกเครื่องปรุงรสจากธรรมชาติ หากจำเป็นต้องใช้เครื่องปรุงรส ให้เลือกเครื่องปรุงรสจากธรรมชาติ แทนเครื่องปรุงรสที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรมและมีสารปรุงแต่งสี กลิ่น รส สารกันบูด