โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19  (Pfizer เข็ม 3 สำหรับคนไทย)

ในวันที่ 18 มกราคม 2565 และ วันที่ 25 มกราคม 2565

(โดยลงทะเบียน วันที่ 12-13 ม.ค.65 ก่อนเวลา 17.00น.หรือจนกว่าจะเต็ม)

 

สามารถลงทะเบียนผ่าน Link ด้านล่างค่ะ :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctnci7urTkt4GOBhjxQgWNfH5weKOLoPsjunr26aMadXtETA/viewform

 

จำนวน 200 คน/วัน มารับบริการเริ่ม เวลา 09.00 – 11.00 น.

 

วันที่ 18 มกราคม 2565

เงื่อนไข

– ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม

และฉีดเข็ม 2 มาก่อน วันที่ 18 ธ.ค.2564

– ฉีด Sinovac เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2

โดยฉีดเข็ม 2 มาก่อน วันที่ 18 ต.ค.2564

 

วันที่ 25 มกราคม 2565

เงื่อนไข

– ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม

และฉีดเข็ม 2 มาก่อน วันที่ 25 ธ.ค.2564

– ฉีด Sinovac เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2

โดยฉีดเข็ม 2 มาก่อน วันที่ 25 ต.ค.2564

 

สิ่งที่ท่านต้องเตรียมมา

1.บัตรประชาชน

2.ปากกา

 

หมายเหตุ

– รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย

– กรณีมีโรคประจำตัว ไม่ควรงดยาที่มีให้รับประทานยาด้วย

– เดินทางมาโรงพยาบาล ด้วยรถยนต์สาธารณะ (ที่จอดรถมีจำกัด)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัน และเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

โทร. 062-9503483