วันที่ 20 เมษายน 2564 ร้านอาหารสีฟ้า นำอาหารมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี  ทางโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ขอขอบพระคุณ “ร้านอาหารสีฟ้า” เป็นอย่างยิ่ง