งบการเงิน

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 งบแสดงผลดำเนินการปี 2566 เอกสาร
2 เอกสารแสดงสถานะทางการเงินปี 2566 เอกสาร
3 หมายเหตุประกอบบัญชีปี 2566 เอกสาร

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ