รับสมัครงาน

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง ขอเลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง ขอเลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

เลขที่ 155 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ