ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ประกาศร่าง ราคากลางและspec เอกสาร
2 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร
3 นบ.๐๐๓๓.๓๐๑.๒ เอกสาร
4 นบ.๐๐๓๓.๓๐๑.๗.๑.๒ -๒๒๕ เอกสาร
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เอกสาร
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เอกสาร
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
     

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ