ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

48948486

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ประกาศร่าง ราคากลางและspec เอกสาร
2 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร
3 นบ.๐๐๓๓.๓๐๑.๒ เอกสาร
4 นบ.๐๐๓๓.๓๐๑.๗.๑.๒ -๒๒๕ เอกสาร
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เอกสาร
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เอกสาร
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและวัดความจุปริมาตรปอด เอกสาร
11 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน ๒ เครื่อง เอกสาร
12 ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕00 mA,แบบแขวนเพดาน เอกสาร
13 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เอกสาร
14 ประกาศราคาจ้างติดตั้งต่อเตฺมระบบแก๊สทางการแพทย์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหอผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕ เอกสาร
15 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power Laser therapy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕ เอกสาร
16 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม เอกสาร
17 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมพลาสติก เอกสาร
18 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมชนิดถอดได้เอก เอกสาร
19 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมเดือน ก.พ.65 เอกสาร
20 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทันตกรรมและน้ำยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เอกสาร
21 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทำความสะอาดพื้นผิวฆ่าเชื้อ เอกสาร
22 7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับทันตกรรม เอกสาร
23 8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมชนิดถอดได้เดือน มี.ค.65 เอกสาร
24 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
25 10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมชนิดติดแน่น เอกสาร
26 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมพลาสติก เอกสาร
27 12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับทันตกรรม เอกสาร
28 13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับทันตกรรม เอกสาร
29 14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับทันตกรรม เอกสาร
30 15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับทันตกรรม เอกสาร
31 16.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมโครงโลหะและพลาสติก เอกสาร
32 17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมและเครื่องมือจัดฟัน เอกสาร
33 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ทันตกรรม เอกสาร
34 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานด้านทันตกรรม เอกสาร
35 20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทันตกรรม เอกสาร
36 21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับทันตกรรม เอกสาร
37 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องมือจัดฟันและเฝือกฟัน เอกสาร
38 23.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมติดแน่น เอกสาร
39 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับงานทันตกรรม เอกสาร
40 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมชนิดถอดได้ฐานอะคิริก ปจด พฤษภาคม 2565 เอกสาร
41 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานทันตกรรม เอกสาร
42 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ประเภทงานจัดฟัน เอกสาร
43 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ประเภทงานจัดฟัน เอกสาร
44 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ เอกสาร
45 30.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ เอกสาร
46 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
47 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
48 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานทันตกรรม เอกสาร
49 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทันตกรรมและอุปกรณ์สำหรับทันตกรรม เอกสาร
50 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรม เอกสาร
51 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับงานทันตกรรม เอกสาร
52 37.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
53 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
54 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
55 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมพลาสติก เอกสาร
56 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมติดแน่นและฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ เอกสาร
57 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
58 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
59 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
60 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
61 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมติดแน่นและฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ เอกสาร
62 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอรารคา จ้างทำฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก เอกสาร
63 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
64 49.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
65 50.ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทันตกรรม เอกสาร
66 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
67 52.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
68 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
69 54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
70 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
71 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
72 57.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
73 58.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
74 59.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก เอกสาร
75 60.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมติดแน่นและฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ เดือน ส.ค. 65 เอกสาร
76 61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ เดือน ส.ค.65 เอกสาร
77 62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
78 63.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
79 64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
80 65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
81 66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
82 67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
83 68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือทันตกรรม เอกสาร
84 69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
85 70.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
86 71.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
87 72.ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (E-bidding) เอกสาร
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 500 Maแบบแขวนเพดาน เอกสาร
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมจัดหาน้ำยาเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เอกสาร
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิตคลินิกพร้อมจัดหาน้ำยาเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม65 08022565 เอกสาร
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างตรวจวิเคราะห์เอกชนOUTLABเดือนกุมภาพันธ์ 65 เอกสาร
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมจัดหาน้ำยา เดือนมีนาคม 65 เอกสาร
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างตรวจวิเคราะห์เอกชนOUTLABเดือนเมษายน65 เอกสาร
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างรับเหมาบริการงานชีวโมเลกุลเดือนเมษายน65 เอกสาร
95 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ เอกสาร
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิต เอกสาร
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างรับเหมาบริการงานชีวโมเลกุลเดือนพฤษภาคม65 เอกสาร
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างตรวจวิเคราะห์เอกชนOUTLABเดือนพฤษภาคม65 เอกสาร
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติเคมี เอกสาร
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิต เอกสาร
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ เอกสาร
103 .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิต เอกสาร
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างตรวจวิเคราะห์เอกชนOUTLABเดือนมิถุนายน 65 เอกสาร
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างรับเหมาบริการงานชีวโมเลกุลเดือนมิถุนายน 65 เอกสาร
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ เอกสาร
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างตรวจวิเคราะห์เอกชนOUTLABเดือนกรกฎาคม 65 เอกสาร
109 .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ เอกสาร
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซักผ้าสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เอกสาร
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซักผ้าสำหรับการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาล เอกสาร
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซักผ้าสำหรับการให้บริการ เอกสาร
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ผ้าก๊อสสำลีก้อน เอกสาร
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-เครื่องมือผ่าตัด เอกสาร
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-เทปแต่งแผล เอกสาร
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ชุดทดสอบ เอกสาร
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-น้ำยาล้างเครื่องมือ เอกสาร
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ เอกสาร
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-เครื่องช่วยฟัง เอกสาร
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-สำลีก้อน เอกสาร
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ถุงมือผ่าตัดและไหมเย็บแผล เอกสาร
135 .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ผ้าพันแผล เอกสาร
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-เครื่องช่วยฟัง เอกสาร
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ซองซิปและฝาตลับ เอกสาร
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ผ้าก๊อสพับและสำลีพันไม้ เอกสาร
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) เดือนกุมภาพันธ์ 65 เอกสาร
141 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) เดือนมีนาคม 65 เอกสาร
142 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) เดือนมีนาคม-กันยายน 65 เอกสาร
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA แบบแขวนเพดาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เอกสาร
144 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เอกสาร
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างผู้รับเหมาบริการงานชีวโมเลกุล เอกสาร
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ-กันยายน-2565 เอกสาร
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง-สีตีเส้นลายจอดรถและอุปกรณ์ เอกสาร
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ปั๊มแช่ดูดน้ำและอุปกรณ์ เอกสาร
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-อุปกรณ์พยุงเข่า เอกสาร
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็กบานเลื่อนสูง-ใส เอกสาร
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างต่อท่อระบายน้ำทิ้งโรงพยาบาลลงในเขตทางหลวงชนบท เอกสาร
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการงานชุดพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง เอกสาร
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุการแพทย์แผนจีนสำหรับฝังเข็ม. เอกสาร
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ เอกสาร
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำฟันปลอดติดแน่นและฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ-กันยายน 2565 เอกสาร
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน เอกสาร
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อรถพยาบาลเคลือบสารด้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง เอกสาร
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อตู้เก็บเอกสาร-ตู้เสื้อผ้า-ตู้เอนกประสงค์ เอกสาร
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อเครื่อง-เอกซเรย์ เอกสาร
161 ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (E-bidding) เอกสาร
162 ประกวดราคา-ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ เอกสาร
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ไฟ้าและวัสดุ เอกสาร
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อหม้ออุ่นเชื้อ-หน่วยจ่ายกลาง เอกสาร
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม หลอดดูดน้ำลายถอดได้ เอกสาร
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก เอกสาร
169 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฐานเวชภัณฑ์มิใช่ยา เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการ เอกสาร
170 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เอกสาร
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง เอกสาร
172 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างติดตั้งต่อเติมระบบแก๊ซทางการแพทย์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง หอผู้ป่วยใน เอกสาร
173 ประกาศจังหวัดนนทบุรี การจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด สำหรับผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
199 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน เอกสาร
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เอกสาร
201 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
202 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
203 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
204 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
205 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
206 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
207 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
208 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
209 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
210 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
211 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
212 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
213 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
214 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
215 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
216 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
217 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
218 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
219 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
220 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
221 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
222 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
223 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
224 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
225 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
226 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
227 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
228 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
229 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
230 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
231 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
232 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
233 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
234 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
235 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
236 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
267 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
238 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
239 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
240 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
241 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
242 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
243 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
244 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
245 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
246 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
247 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
248 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
249 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
250 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
251 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
252 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
253 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
254 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
255 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
256 ประกาศผู้ชนะราคา จัดจ้างผู้รับเหมาบริการงานชีวโมเลกุล 1มิ.ย.65 เอกสาร
257 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์1 21 ก.ค. 65 เอกสาร
258 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
259 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
260 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
261 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
262 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
263 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
264 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
265 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
266 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
267 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
268 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
269 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
270 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
271 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
272 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดจ้างตรวจวิเคราะห์เอกชน เอกสาร
273 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดจ้างตรวจวิเคราะห์เอกชน1 เอกสาร
274 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดจ้างทำตรายาง เอกสาร
275 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดจ้างทำฟันปลอมฐานโลหะ เอกสาร
276 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดจ้างทำฟันปลอมติดแน่น เอกสาร
277 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดจ้างทำฟันปลอมพลาสติก เอกสาร
278 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดจ้างเหมาตรวจเลือด เอกสาร
279 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เอกสาร
280 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว1 เอกสาร
281 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
282 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
282 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
284 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
285 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
286 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
287 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
288 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
289 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
290 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
291 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
292 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
293 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
294 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
295 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
296 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
297 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
298 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
299 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
300 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
301 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
302 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
303 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
304 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
305 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
306 ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
307 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เอกสาร
308 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อสีตีเส้นลานจอดรถ เอกสาร
309 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างทำฟันปลอดถอดได้ เอกสาร
310 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานชีวโมเลกุล เอกสาร
311 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ เอกสาร
312 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์แผนจีน เอกสาร
312 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานชุดพัดพัดลมระบายกาศ เอกสาร
313 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างต่อท่อระบายน้ำ เอกสาร
314 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อตู็เสื้อผ้าเหล็กบานเลื่อนสูง เอกสาร
315 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
316 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
317 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
318 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
319 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาจ้างซักผ้า ตค 65 เอกสาร
320 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
321 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
322 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
323 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
324 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
325 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
326 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
327 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
328 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
329 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
330 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
331 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
332 33ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
333 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
334 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
335 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
336 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
337 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
338 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
339 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
340 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์1 เอกสาร
341 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่อง เอกซเรย์ เอกสาร
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เสื้อผ้า ตู้เอนกประสงค์ เอกสาร
345 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อวเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
346 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาจ้างต่อท่อระบายน้ำทิ้ง เอกสาร
347 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาจ้างเหมาบริการชุดพัดลมระบายอากาศ เอกสาร
348 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาเช้าระบบจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ เอกสาร
349 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เสื้อผ้า) เอกสาร
350 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เอกสาร
351 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อชุดตรวจคุณภาพน้ำเสีย เอกสาร
352 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อพัสชดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
353 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เอกสาร
354 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
355 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์1 เอกสาร
356 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์2 เอกสาร
357 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
358 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องขัดเงาฟื้น เอกสาร
359 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ เอกสาร
360 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
361 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
362 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
363 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ เอกสาร
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเปลึี่ยนอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เอกสาร
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อพัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดฟันปลอมและเครื่องมือจัดฟัน เอกสาร
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างติดสติ๊กเกอร์3M เอกสาร
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา

เอกสาร

391 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เอกสาร
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ (อุปกรณ์สำหรับทดสอบการทำงานของปอด (Filter Spirometer) ๒๐๐ ชิ้น) เอกสาร
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ (อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับงานพยาบาล ๔ รายการ) เอกสาร
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ (กระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) แบบแผ่น) เอกสาร
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ (เจลอัลตราซาวด์ (Ultrasound Gel) ขนาดบรรจุ 5 ลิตรต่อถัง) เอกสาร
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ (อุปกรณ์ช่วยพยุงการเดิน (walker) ชนิด ๔ ขา) เอกสาร
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ (อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดหล่อพิเศษเฉพาะราย 13 คู่) เอกสาร
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ (อุปกรณ์ทางการแพทย์งานพยาบาล 7 รายการ) เอกสาร
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ต่อเติม ซ่อมแซมโครงสร้างฯ (ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น ๑ ห้องกระจกด้านหน้าโรงพยาบาล) เอกสาร
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา ไฟฟ้าและวิทยุฯ (แบตเตอร์รี่สำหรับใช้กับเครื่องสำรองไฟระบบเน็ตเวิร์ค) เอกสาร
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าสาธารณูปโภคสำหรับ รพ. ศพน. (ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูงของ รพ.ศูนย์บริการการแพย์นนบุรี) เอกสาร
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ เอกสาร
422 ประกาศร่าง+เอกสารประกวดราคาCT SCAN ระยะเวลา  3 ปี ประจำปี2566-2568 เอกสาร
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2566 เอกสาร
475 (ร่าง) ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
476 (ร่าง) ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
477 (ร่าง) ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร

478 (ร่าง) ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
479 (ร่าง) ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก พร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 3 มิติ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
480 (ร่าง) ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
481  (ร่าง) ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Transcranial Magnotic Stimulation system) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
482  (ร่าง) ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
483  (ร่าง) ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทันตกรรม สำหรับโครงการจัดตั้งรพ.ทันตกรรม/ศูนย์ทันตกรรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
484 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
485 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
486 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
487 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
488 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก พร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 3 มิติ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
489 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
490 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Transcranial Magnotic Stimulation system) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
491 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
492 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทันตกรรม สำหรับโครงการจัดตั้งรพ.ทันตกรรม/ศูนย์ทันตกรรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
  เอกสาร
  เอกสาร
  เอกสาร
  เอกสาร
  เอกสาร
  เอกสาร
  เอกสาร
  เอกสาร

 

 

 

 

 

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ