ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ประกาศร่าง ราคากลางและspec เอกสาร
2 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร
3 นบ.๐๐๓๓.๓๐๑.๒ เอกสาร
4 นบ.๐๐๓๓.๓๐๑.๗.๑.๒ -๒๒๕ เอกสาร
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เอกสาร
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เอกสาร
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและวัดความจุปริมาตรปอด เอกสาร
11 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน ๒ เครื่อง เอกสาร
12 ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕00 mA,แบบแขวนเพดาน เอกสาร
13 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เอกสาร
14 ประกาศราคาจ้างติดตั้งต่อเตฺมระบบแก๊สทางการแพทย์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหอผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕ เอกสาร
15 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power Laser therapy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕ เอกสาร
16 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม เอกสาร
17 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมพลาสติก เอกสาร
18 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมชนิดถอดได้เอก เอกสาร
19 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมเดือน ก.พ.65 เอกสาร
20 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทันตกรรมและน้ำยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เอกสาร
21 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทำความสะอาดพื้นผิวฆ่าเชื้อ เอกสาร
22 7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับทันตกรรม เอกสาร
23 8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมชนิดถอดได้เดือน มี.ค.65 เอกสาร
24 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
25 10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมชนิดติดแน่น เอกสาร
26 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมพลาสติก เอกสาร
27 12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับทันตกรรม เอกสาร
28 13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับทันตกรรม เอกสาร
29 14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับทันตกรรม เอกสาร
30 15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับทันตกรรม เอกสาร
31 16.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมโครงโลหะและพลาสติก เอกสาร
32 17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมและเครื่องมือจัดฟัน เอกสาร
33 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ทันตกรรม เอกสาร
34 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานด้านทันตกรรม เอกสาร
35 20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทันตกรรม เอกสาร
36 21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับทันตกรรม เอกสาร
37 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องมือจัดฟันและเฝือกฟัน เอกสาร
38 23.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมติดแน่น เอกสาร
39 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับงานทันตกรรม เอกสาร
40 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมชนิดถอดได้ฐานอะคิริก ปจด พฤษภาคม 2565 เอกสาร
41 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานทันตกรรม เอกสาร
42 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ประเภทงานจัดฟัน เอกสาร
43 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ประเภทงานจัดฟัน เอกสาร
44 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ เอกสาร
45 30.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ เอกสาร
46 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
47 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
48 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานทันตกรรม เอกสาร
49 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทันตกรรมและอุปกรณ์สำหรับทันตกรรม เอกสาร
50 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรม เอกสาร
51 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับงานทันตกรรม เอกสาร
52 37.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
53 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
54 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
55 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมพลาสติก เอกสาร
56 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมติดแน่นและฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ เอกสาร
57 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
58 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
59 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
60 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
61 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมติดแน่นและฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ เอกสาร
62 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอรารคา จ้างทำฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก เอกสาร
63 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
64 49.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
65 50.ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทันตกรรม เอกสาร
66 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
67 52.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
68 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
69 54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
70 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
71 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
72 57.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
73 58.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
74 59.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก เอกสาร
75 60.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมติดแน่นและฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ เดือน ส.ค. 65 เอกสาร
76 61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ เดือน ส.ค.65 เอกสาร
77 62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
78 63.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
79 64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
80 65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
81 66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
82 67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
83 68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือทันตกรรม เอกสาร
84 69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
85 70.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
86 71.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
87 72.ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (E-bidding) เอกสาร
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 500 Maแบบแขวนเพดาน เอกสาร
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมจัดหาน้ำยาเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เอกสาร
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิตคลินิกพร้อมจัดหาน้ำยาเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม65 08022565 เอกสาร
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างตรวจวิเคราะห์เอกชนOUTLABเดือนกุมภาพันธ์ 65 เอกสาร
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมจัดหาน้ำยา เดือนมีนาคม 65 เอกสาร
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างตรวจวิเคราะห์เอกชนOUTLABเดือนเมษายน65 เอกสาร
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างรับเหมาบริการงานชีวโมเลกุลเดือนเมษายน65 เอกสาร
95 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ เอกสาร
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิต เอกสาร
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างรับเหมาบริการงานชีวโมเลกุลเดือนพฤษภาคม65 เอกสาร
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างตรวจวิเคราะห์เอกชนOUTLABเดือนพฤษภาคม65 เอกสาร
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติเคมี เอกสาร
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิต เอกสาร
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ เอกสาร
103 .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิต เอกสาร
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างตรวจวิเคราะห์เอกชนOUTLABเดือนมิถุนายน 65 เอกสาร
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างรับเหมาบริการงานชีวโมเลกุลเดือนมิถุนายน 65 เอกสาร
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ เอกสาร
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างตรวจวิเคราะห์เอกชนOUTLABเดือนกรกฎาคม 65 เอกสาร
109 .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ เอกสาร
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสาร
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซักผ้าสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เอกสาร
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซักผ้าสำหรับการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาล เอกสาร
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซักผ้าสำหรับการให้บริการ เอกสาร
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ผ้าก๊อสสำลีก้อน เอกสาร
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-เครื่องมือผ่าตัด เอกสาร
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-เทปแต่งแผล เอกสาร
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ชุดทดสอบ เอกสาร
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-น้ำยาล้างเครื่องมือ เอกสาร
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ เอกสาร
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-เครื่องช่วยฟัง เอกสาร
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-สำลีก้อน เอกสาร
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ถุงมือผ่าตัดและไหมเย็บแผล เอกสาร
135 .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ผ้าพันแผล เอกสาร
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-เครื่องช่วยฟัง เอกสาร
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ซองซิปและฝาตลับ เอกสาร
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-ผ้าก๊อสพับและสำลีพันไม้ เอกสาร
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) เดือนกุมภาพันธ์ 65 เอกสาร
141 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) เดือนมีนาคม 65 เอกสาร
142 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) เดือนมีนาคม-กันยายน 65 เอกสาร
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA แบบแขวนเพดาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เอกสาร
144 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เอกสาร
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างผู้รับเหมาบริการงานชีวโมเลกุล เอกสาร
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ-กันยายน-2565 เอกสาร
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง-สีตีเส้นลายจอดรถและอุปกรณ์ เอกสาร
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ปั๊มแช่ดูดน้ำและอุปกรณ์ เอกสาร
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา-อุปกรณ์พยุงเข่า เอกสาร
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็กบานเลื่อนสูง-ใส เอกสาร
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างต่อท่อระบายน้ำทิ้งโรงพยาบาลลงในเขตทางหลวงชนบท เอกสาร
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการงานชุดพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง เอกสาร
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุการแพทย์แผนจีนสำหรับฝังเข็ม. เอกสาร
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ เอกสาร
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำฟันปลอดติดแน่นและฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ-กันยายน 2565 เอกสาร
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน เอกสาร
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อรถพยาบาลเคลือบสารด้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง เอกสาร
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อตู้เก็บเอกสาร-ตู้เสื้อผ้า-ตู้เอนกประสงค์ เอกสาร
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อเครื่อง-เอกซเรย์ เอกสาร
161 ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (E-bidding) เอกสาร
162 ประกวดราคา-ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ เอกสาร
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ไฟ้าและวัสดุ เอกสาร
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อหม้ออุ่นเชื้อ-หน่วยจ่ายกลาง เอกสาร
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม หลอดดูดน้ำลายถอดได้ เอกสาร
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก เอกสาร
169 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฐานเวชภัณฑ์มิใช่ยา เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการ เอกสาร
170 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เอกสาร
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง เอกสาร
172 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างติดตั้งต่อเติมระบบแก๊ซทางการแพทย์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง หอผู้ป่วยใน เอกสาร
173 ประกาศจังหวัดนนทบุรี การจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด สำหรับผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสาร
199 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน เอกสาร
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เอกสาร
201 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม เอกสาร
202 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
203 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
204 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร
205 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อพัสดุด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสาร

 

 

 

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ