แพทย์เฉพาะทาง

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.วุฑฒิชัย จิรโชติกุล

นพ.วุฑฒิชัย จิรโชติกุล

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี   เวลา   08.00 – 12.00 น.

กุมารเวชกรรม

พญ.จินตนา ตรงดี

พญ.จินตนา ตรงดี

กุมารเวชกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์ – ศุกร์   เวลา   08.00 – 12.00 น.

หู คอ จมูก

พญ.ปราญฤทัย วงศ์สุวรรณ์

พญ.ปราญฤทัย วงศ์สุวรรณ์

หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์ – ศุกร์   เวลา   08.00 – 12.00 น.

ตรวจโรคทั่วไป

นพ.ณพัท สุพักตร์มนตรี

นพ.ณพัท สุพักตร์มนตรี

ตรวจโรคทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

พุธ – ศุกร์   เวลา   เช้า  08.00 – 12.00 น.  บ่าย 13.00 – 16.00 น.

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.เพ็ญแข โกไสยสุวรรณ

พญ.เพ็ญแข โกไสยสุวรรณ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์, พุธ, ศุกร์   เวลา   08.00 – 12.00 น.

เลขที่ 155 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ