แพทย์เฉพาะทาง

นพ.วุฑฒิชัย จิรโชติกุล

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 

 

 

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี

เวลา  08.00 – 12.00 น.

พญ.จินตนา ตรงดี

กุมารเวชกรรม

 

 

 

กุมารเวชกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์ – ศุกร์   

เวลา   08.00 – 12.00 น.

พญ.ปราญฤทัย วงศ์สุวรรณ์

หู คอ จมูก

 

 

 

หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์ – ศุกร์   

เวลา   08.00 – 12.00 น.

นพ.ณพัท สุพักตร์มนตรี

ตรวจโรคทั่วไป

 

 

 

ตรวจโรคทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

พุธ – ศุกร์   

เวลา   เช้า  08.00 – 12.00 น. 

        บ่าย 13.00 – 16.00 น.

พญ.เพ็ญแข โกไสยสุวรรณ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

 

 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์, พุธ, ศุกร์   

เวลา   08.00 – 12.00 น.

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ