NMC อัพเดท

ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  NEW ...

read more
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

read more
ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โดยให้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โดยให้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา

read more
วันที่ 9 กันยายน 2564 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เป็นจุดฉีดวัคซีนให้กลุ่มชาวต่างชาติที่พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี “เฉพาะ” ผู้ที่ถือสัญชาติจากประเทศในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และญี่ปุ่น

วันที่ 9 กันยายน 2564 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เป็นจุดฉีดวัคซีนให้กลุ่มชาวต่างชาติที่พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี “เฉพาะ” ผู้ที่ถือสัญชาติจากประเทศในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และญี่ปุ่น

read more
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และ เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และ เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

read more
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี นนทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางขุนกอง และบางไกรใน ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 66 คน

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี นนทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางขุนกอง และบางไกรใน ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 66 คน

read more
ประกาศ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

ประกาศ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

read more
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทานอาหารทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทานอาหารทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

read more

เลขที่ 155 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ