NMC อัพเดท

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...

read more
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 24 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2567

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 24 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2567

ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน...

read more
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี...

read more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...

read more
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 – 24 เมษายน 2567

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 – 24 เมษายน 2567

ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน...

read more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

manjurbet manjurbet manjurbet toto328 toto328 toto328  ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...

read more
วันที่ 13 มีนาคม 2567 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้บริหาร สาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมติดตามประเด็นนโยบาย และ Quick Round โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้บริหาร สาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมติดตามประเด็นนโยบาย และ Quick Round โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้บริหาร สาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมติดตามประเด็นนโยบาย และ Quick Round โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ท่านได้ ให้ข้อชี้แนะ...

read more
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 – 8 มีนาคม 2567

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 – 8 มีนาคม 2567

ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน...

read more

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ