NMC อัพเดท

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 – 8 มีนาคม 2567

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 – 8 มีนาคม 2567

ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน...

read more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...

read more
วันที่ 18 มกราคม 2567 และ วันที่ 19 มกราคม 2567  โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จัดโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยติดเชื้อและป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC)

วันที่ 18 มกราคม 2567 และ วันที่ 19 มกราคม 2567 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จัดโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยติดเชื้อและป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC)

วันที่ 18 มกราคม 2567 และ วันที่ 19 มกราคม 2567 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จัดโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยติดเชื้อและป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม การอบรมครั้งนี้ ได้เชิญ อาจารย์วราภรณ์ เทียนทอง พยาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ...

read more
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 – 26 มกราคม 2567

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 – 26 มกราคม 2567

ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน...

read more
ประกาศจากสํานักงานประกันสังคม เรื่อง การเข้ารับบริการด้านทันตกรรมในสถานพยาบาล

ประกาศจากสํานักงานประกันสังคม เรื่อง การเข้ารับบริการด้านทันตกรรมในสถานพยาบาล

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เข้ารับบริการทุกครั้งโปรดพกบัตรประจําตัว ประชาชนมาทุกครั้งเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน และยืนยันสิทธิของท่านดังนี้ 1) การตรวจสอบสิทธิและการบันทึกข้อมูลผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการฯ ใน ระบบการขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม -...

read more
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...

read more
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี...

read more

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ