NMC อัพเดท

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน...

read more
วันที่ 11 กันยายน และ 13 กันยายน 2566 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

วันที่ 11 กันยายน และ 13 กันยายน 2566 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

วันที่ 11 กันยายน และ 13 กันยายน 2566 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) นำโดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกฉุกเฉิน มอบองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุการณ์จริง...

read more

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ