นายวรงค์ ทิวทัศน์ เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด ผู้แทนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มตราช้างให้แพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี โดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563