ติดต่อเรา

🏥📢 เบอร์โทรติดต่อ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี   ☎️ 02-4326167-8 , 063-203-3495

 

 • ห้องเอ็กเรย์​​ : ☎️ 02-4326167-8 ต่อ 1000

 • ห้องฉุกเฉิน​​ : ☎️ 02-4326167-8 ต่อ 1011​​​ หรือ 096-563-0653

 • ห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ(คลินิค ARI​​​)  : ☎️ 02-4326167-8 ต่อ 1010​​​  หรือ 096-563-0653

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ  : ☎️ 02-4326167-8 ต่อ 1112  หรือ 061-409-3495

 • แผนกผู้ป่วยนอก (OPD​​) : ☎️ 02-4326167-8 ต่อ 3011,3012​​  หรือ 065-123-6409

 • ห้องปฏิบัติการ (ห้อง LAB​​) : ☎️ 02-4326167-8 ต่อ 3030  หรือ 0963642482

 • ห้องจ่ายยา​​ : ☎️ 02-4326167-8 ต่อ 3040

 • ห้องการเงิน​​ : ☎️ 02-4326167-8 ต่อ 3050

 • ห้องงานประกัน​ : ☎️ 02-4326167-8 ต่อ 3060​​​  หรือ 063-523-2048

 • ห้องกายภาพบำบัด​​ : ☎️ 02-4326167-8 ต่อ 4010​​​  หรือ 065-123-9602

 • ห้องทันตกรรม​​ : ☎️ 02-4326167-8 ต่อ 4020​​​  หรือ 065-123-7435

 • ห้องแพทย์แผนไทย​ : ☎️ 02-4326167-8 ต่อ 5010​​​  หรือ 064-675-8391

 • ห้องแพทย์แผนจีน​และคลินิกฝังเข็ม : ☎️ 02-4326167-8 ต่อ 6000 หรือ 064-932-0495

 • Telemedicine (ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ หรือ แพทย์ทางไกล) : ☎️ 082-9970119

 

##📍📍🏥 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันและเวลาราชการ ##

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ