คลินิกหู คอ จมูก

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับ หู คอ และจมูก ได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาที่ใส่ใจในรายละเอียด รวมไปถึงการรักษาและการผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน หู คอ จมูก พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

สถานที่ให้บริการ 

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ชั้น3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือ ติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่ 

☎  โทร. 0-2432-6167-8 ต่อ 3011

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ