คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติทางด้านอายุรกรรมทุกสาขา ที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรค ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมทุกสาขา ที่พร้อมให้คำปรึกษาและตรวจการรักษาอย่างถูกต้องแม่นยำ และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย และดูแลการรักษาด้วยความอบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

สถานที่ให้บริการ 

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ชั้น3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือ ติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่   

☎  โทร. 0-2432-6167-8 ต่อ 3011

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ