คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เราใส่ใจดูแลคุณด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ด้วยการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาครอบคลุมทุกปัญหา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นที่ตั้งและใช้เทคนิคการรักษาใหม่ผสมผสานกับเทคโนโลยที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยสูงสุด

สถานที่ให้บริการ 

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือ ติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่   

☎  โทร. 0-2432-6167-8 ต่อ 3011

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ