การรับบริจาค

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเพื่อนๆ คุณสมปอง ขุนกอง และ กลุ่มเพื่อนๆ คุณนก (FC นุ๊กปาย กลุ่มบ้านไม่พูดดังฯ) บริจาคน้ำดื่ม และเครื่องสแกนอุณหภูมิอินฟาเรต ให้กับ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเพื่อนๆ คุณสมปอง ขุนกอง และ กลุ่มเพื่อนๆ คุณนก (FC นุ๊กปาย กลุ่มบ้านไม่พูดดังฯ) บริจาคน้ำดื่ม และเครื่องสแกนอุณหภูมิอินฟาเรต ให้กับ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

read more

เลขที่ 155 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ