การรับบริจาค

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 บริษัทธนสรรไรซ์ บริจาคข้าวกล่อง และ น้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 บริษัทธนสรรไรซ์ บริจาคข้าวกล่อง และ น้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

read more
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ร้าน War Barger บริจาคเบอร์เกอร์ไก่ จำนวน 65 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ร้าน War Barger บริจาคเบอร์เกอร์ไก่ จำนวน 65 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

read more
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำผลไม้ ส้ม และ ข้าวกล่อง มามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำผลไม้ ส้ม และ ข้าวกล่อง มามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

read more
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

read more
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กลุ่มสมาชิกและผองเพื่อน มัณฑนาปิ่นเกล้า-พระราม 5 ไม่เอากรรม(เผด็จ)การ มอบเตียงผู้ป่วย 3 ไกไฟฟ้า(ปีกนก) ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กลุ่มสมาชิกและผองเพื่อน มัณฑนาปิ่นเกล้า-พระราม 5 ไม่เอากรรม(เผด็จ)การ มอบเตียงผู้ป่วย 3 ไกไฟฟ้า(ปีกนก) ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

read more
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 คุณชาญชัย ปิยวัชรวิจิตร บริจาคเตียงผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ +โต๊ะคร่อมเตียงระบบโช้คอัพ  ,ชุด PPE กันเชื้อโรค ,โทรศัพท์มือถือ+ซิมเน็ตรายปี และน้ำหวาน ขนมโรตี  มอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 คุณชาญชัย ปิยวัชรวิจิตร บริจาคเตียงผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ +โต๊ะคร่อมเตียงระบบโช้คอัพ ,ชุด PPE กันเชื้อโรค ,โทรศัพท์มือถือ+ซิมเน็ตรายปี และน้ำหวาน ขนมโรตี มอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

read more

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ