การรับบริจาค

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 คุณสมใจ จังทองสิริ (บริษัท ศรีศิริ เทรดดิ้ง จำกัด) นำบะหมี่เกี๊ยว จำนวน 200 ชาม มาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 คุณสมใจ จังทองสิริ (บริษัท ศรีศิริ เทรดดิ้ง จำกัด) นำบะหมี่เกี๊ยว จำนวน 200 ชาม มาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

read more
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 พระอาจารย์อ๊อด และ กำนันเทพ ต่ายจันทร์ (วัดหูช้าง) นำข้าวกล่อง จำนวน 50 ชุด มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 พระอาจารย์อ๊อด และ กำนันเทพ ต่ายจันทร์ (วัดหูช้าง) นำข้าวกล่อง จำนวน 50 ชุด มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

read more
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 พลตำรวจตรี ธนพล สนเทศ ,คุณอนุศิษย์ ไชยมูล ,คุณศศิธร บัวน้ำอ้อม ,เอสโอ และทีมลำปาง ,น้องๆ ป้อง ทีมงานอุดร ,คุณณภัทรา ฐิติภาสากูล พร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ ,คุณนิศาชล ขามะวัน นำข้าวกล่องมาบริจาค จำนวน 220 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 พลตำรวจตรี ธนพล สนเทศ ,คุณอนุศิษย์ ไชยมูล ,คุณศศิธร บัวน้ำอ้อม ,เอสโอ และทีมลำปาง ,น้องๆ ป้อง ทีมงานอุดร ,คุณณภัทรา ฐิติภาสากูล พร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ ,คุณนิศาชล ขามะวัน นำข้าวกล่องมาบริจาค จำนวน 220 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

read more
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 “พระอาจารย์อ๊อดวัดหูช้าง ร่วมกับ กำนันเทพ ต่ายจันทร์” มอบให้รองยุ้ย นำอาหารกลางวัน จำนวน 50 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 “พระอาจารย์อ๊อดวัดหูช้าง ร่วมกับ กำนันเทพ ต่ายจันทร์” มอบให้รองยุ้ย นำอาหารกลางวัน จำนวน 50 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

read more
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี” บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี” บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

read more

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ